Skip to main content

Privacy

In dit privacy statement informeer ik je over het privacybeleid: hoe Studio-Vici persoonsgegevens verwerkt en gebruikt.

Bedrijfsgegevens

 • Bedrijfsnaam: Studio-Vici
 • Eigenaar: Diane Bakker
 • Adres: P.P. Rubensstraat 17, 4571 MH Axel
 • E-mail: info@studio-vici.nl
 • Website-adres https://www.studio-vici.nl

Privacy Beleid

Persoonsgegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Ik bewaar en gebruik uitsluitend die persoonsgegevens die rechtstreeks door mijn klanten worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze door jou aan mij worden verstrekt. Hierbij houd ik mij aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt.

Persoonsgegevens die Studio-Vici verwerkt

Studio-Vici verwerkt persoonsgegevens over jou doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan me hebt verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die Studio-Vici verwerkt:
 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone.

Studio-Vici gebruikt geen tracking cookies, oftewel marketing cookies. Studio-Vici gebruikt wel analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Zie verder bij de paragraaf over Google Analytics. Studio-Vici maakt gebruik van functionele cookies mits de bezoeker deze cookies accepteert. Wanneer je een reactie achterlaat op deze site, kun je aangeven of we je naam, je e-mailadres en evt. website in een cookie opgeslagen mogen worden door een vinkje te zetten bij “Bewaar mijn naam, e-mailadres en website in deze browser voor de volgende keer wanneer ik een reactie plaats.” Dit wordt gedaan voor jouw gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die Studio-Vici verwerkt

Studio-Vici verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens over bezoekers of klanten, tenzij deze actief door jou zelf aan mij zijn verstrekt. Deze website en/of dienst heeft niet de bedoeling gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat Studio-Vici zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact met me op via info@studio-vici.nl, dan zal ik deze informatie verwijderen.

Waarom Studio-Vici gegevens nodig heeft

Studio-Vici verwerkt jouw persoonsgegevens, voor de volgende doelen: Het communiceren over (een) offerte(s) die je hebt aangevraagd, over vragen die je me stuurt, of over werkzaamheden die Studio-Vici uitvoert volgens jouw opdracht.

Hoe lang je gegevens bewaard worden

Studio-Vici zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. De bewaartermijn loopt dus af op het moment dat duidelijk is dat je geen gebruik zult maken van de ontvangen offerte, of op het moment dat de opdracht voltooid is, of op het moment dat je de relatie opdrachtgever-opdrachtnemer tussen jou/jouw bedrijf en mij/Studio-Vici beëindigt. Data van klanten worden zolang bewaard als wettelijk verplicht is (denk aan boekhouding en belastingdienst).

Gegevens delen met anderen

Studio-Vici verstrekt je gegevens niet aan derden tenzij dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Services voor webanalyse

Om te bepalen welke onderdelen van de website het meest interessant zijn voor mijn bezoekers, probeert de website continu te meten – m.b.v. Google Analytics – hoeveel bezoekers er op de website komen en wat het meest bekeken wordt. Hiervoor gebruikt de website analytische cookies. Van de informatie die ik zo verzamel worden statistieken gemaakt. Deze statistieken geven mij inzicht in hoe vaak deze website bezocht wordt, waar precies bezoekers de meeste tijd doorbrengen, enzovoort. Hierdoor ben ik in staat de structuur, navigatie en inhoud van de website zo gebruiksvriendelijk mogelijk voor je te maken. De statistieken en overige rapportages worden niet naar personen herleid. Deze data over bezoekers zijn niet-persoonlijk. Er worden geen user-id’s gebruikt of opgeslagen. De data worden geanonimiseerd voor de analytics rapporten.

Studio-Vici heeft met Google een bewerkersovereenkomst gesloten met betrekking tot Google Analytics. Hierin is vastgelegd dat Google alleen als bewerker optreedt bij de verwerking van de persoonsgegevens van websitebezoekers. Ik heb ervoor gekozen IP-adressen door Google te laten anonimiseren door het maskeren van het laatste octet van het IP-adres, zodat het volledige IP-adres nooit op de harde schijf opgeslagen wordt.

Ik heb het delen van gegevens volledig uitgezet in Google Analytics. Ik maak geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met Google Analyticscookies.

Studio-Vici gebruikt geen andere services voor webanalyse.

Je kunt je afmelden voor cookies in het algemeen, door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Hoe dit werkt kun je zien in de instructiefilmpjes op VeiligInternetten.nl.

Ook kun je de Browser Add-on van Google downloaden waarmee je kunt aangeven dat je niet wilt dat er informatie over jouw websitebezoeken naar Google doorgestuurd wordt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. De gegevens die Studio-Vici van jou kan hebben zijn alleen voor- en achternaam en e-mail adres, wanneer je gebruik hebt gemaakt van het contactformulier. Verzoeken tot inzage of verwijdering hiervan kunnen gedaan worden door middel van een e-mail naar info@studio-vici.nl.

Andere/overige gegevens kunnen door jou zijn verstrekt in andere communicatie (telefonisch, chat, e-mail, tijdens een ontmoeting. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@studio-vici.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik je een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vraag ik je om in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van je privacy. Studio-Vici zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Beveiliging

Studio-Vici neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@studio-vici.nl.

Wat er wordt gedaan om datalekken te voorkomen:
 1. Studio-Vici leeft het privacybeleid na zoals beschreven op deze pagina.
 2. Deze website maakt gebruik van versleuteling (encryptie). Versleuteling zorgt ervoor dat privacygevoelige informatie onleesbaar gemaakt wordt voor derden. Dit is te zien aan ‘https’ in de adresbalk en het groene slotje ernaast.
 3. De Europese richtlijnen op het gebied van dataprivacy zijn streng. Op die manier beschermen de Europese overheden onze privacy. De VS neemt het nadrukkelijk minder nauw met dat grondrecht. De Amerikaanse overheid mag door de Patriot Act altijd data opvragen van providers wanneer daar volgens de VS een ‘aannemelijk belang bij is’.
  Wanneer gegevens in handen van de Amerikaanse overheid terechtkomen, is er sprake van een datalek. Dit is de reden dat ik geen data opsla op Amerikaanse servers, en er bewust voor gekozen heb om mijn websites en die van mijn hostingklanten op Nederlandse servers te zetten, in de datacenters in Rotterdam en Steenbergen bij Nedzone, bij een Nederlandse hostingprovider.
  Derden kunnen niet inloggen in deze website of het hostingaccount, met uitzondering van ikzelf en mijn hostingprovider. Deze laatste doet dat alleen in opdracht van mij. De hostingprovider neem geen kennis van data die de opdrachtgever opslaat en/of verspreidt via de apparatuur of zijn netwerk, tenzij dit noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de overeenkomst of indien de hostingprovider daartoe verplicht is krachtens een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel. In dat geval zal de hostingprovider zich inspannen om de kennisname zoveel mogelijk te beperken, voor zover dit binnen zijn macht ligt. Studio-Vici heeft een bewerkersovereenkomst afgesloten met de hostingprovider, waarin afspraken zijn vastgelegd over de verwerking en beveiliging van persoonsgegevens. Iedere verstrekking van (persoonsgegevens) door mij aan de hostingprovider is rechtmatig en de verwerking van deze gegevens conform de overeenkomst is niet in strijd met de toepasselijke privacywet- en regelgeving.
  Indien naar het oordeel van de hostingprovider een gevaar ontstaan voor het functioneren van de computersystemen of zijn netwerk, in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, slecht beveiligde systemen of activiteiten van malware en vergelijkbare schadelijke software, is de hostingprovider gerechtigd alle maatregelen te nemen die hij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen. Dit is belangrijk omdat de door mij geleverde hostingaccounts ‘shared hosting’ betreffen. Dat wil zeggen dat de websites van mijn klanten gehost worden op een server waar ook andere websites op gehost worden, en niet elk op een eigen server.
 4. De website wordt beschermd tegen ongeoorloofd inloggen, hacking en brute force attacks, onder andere met een firewall. De website software wordt regelmatig geupdate naar de nieuwste versie.

Wijzigingen

Studio-Vici behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring op ieder moment zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen. Deze verklaring is voor het laatst gewijzigd op 1 januari 2023.