Linkruil – Niet doen!

Krijg je wel eens een mailtje met een verzoek voor linkruil? Link jij naar mij, dan link ik naar jou? Niet op in gaan. Niet, nooit, never. Hieronder waarom het niet slim is mee te doen aan linkruil:

Negatief: Linkruil

Google zegt er zelf dit over:
“Links die zijn bedoeld om de PageRank of de positie van een site in de zoekresultaten van Google te manipuleren, kunnen worden beschouwd als onderdeel van een linkuitwisselingsprogramma en als in strijd met de Richtlijnen voor webmasters van Google. Dit geldt ook voor gedrag waarbij links naar uw site of links van uw site worden gemanipuleerd.”

Dus:
Lin­kruil en an­de­re link­uit­wis­se­lings­pro­gram­ma’s zijn in strijd met de richt­lij­nen van Goog­le. Dit zijn on­ge­oor­loof­de tech­nie­ken die Goog­le af­straft in de zoek­re­sul­ta­ten.
Als Goog­le op­merkt dat je deel­neemt aan kunst­ma­ti­ge link­uit­wis­se­lin­gen, dan wordt je web­si­te of link af­ge­straft in Goog­le. Daar­door ver­dwijnt je link of web­si­te uit de zoek­re­sul­ta­ten of scoort de web­pa­gi­na of link in kwes­tie véél slech­ter.

  • Als je web­si­te een handmatige penalty krijgt door een me­de­wer­ker van Goog­le, dan krijg je daar een mel­ding van in de Search Con­so­le van Goog­le. Je kunt dit vinden in het rap­port ‘Hand­ma­ti­ge ac­ties’ in de Search Con­so­le. Je site wordt dan geweerd uit de zoekresultaten. De rankings die je al had zijn meteen weg.
  • Als je web­si­te af­ge­straft wordt door een al­go­rit­me van Goog­le (automatisch dus) dan krijg je daar geen mel­ding over. Je zult het echter kunnen merken aan een daling in je zoekverkeer.

Positief: Linkbuilding

linkruil vs linkbuildingNet zoals mensen van mond-op-mond reclame houden, van aanbevelingen, zo houdt Google ook van aanbevelingen. Als een andere website naar de jouwe verwijst ziet Google een aanbeveling. En als jouw site veel kwalitatieve en relevantie verwijzingen krijgt vanaf andere websites en vanuit social media, dan wordt je daar beter van.

De essentie is: Het gaat niet om zoveel mogelijk links, het gaat wel om links die kwaliteit hebben en relevant zijn. Kwaliteit en relevantie worden door Google gewaardeerd. Goede links staan in redactionele stukken, in zinnige blogberichten met waardevolle inhoud die de moeite van het lezen en delen waard zijn, en op pagina’s met relevante content die mensen graag lezen en willen delen.

Maar waarom wordt er dan toch linkruil aangeboden?

Omdat dit ooit heeft gewerkt. Vroeger. Ooit werd bekend dat Google de page rank van een website o.a. baseerde op het aantal links dat naar de site verwees. Internetmarketeers zijn hierop gaan inspelen door als een gek zoveel mogelijk links te verzamelen. Linkbuilding dus. En dat werkte. Ooit.
Maar Google kreeg dit door, en ging de over-en-weer-links tegen elkaar wegstrepen. Toen ging men zelfs driehoeks- en vierkantsconstructies bedenken (a-b-c links en a-b-c-d links) om Google te slim af te zijn. Maar ook dat kregen de algoritmes van Google door.

Links sinds de Penguin Update

Sinds de Penguin Update in mei 2012 gaat het erom dat je waardevolle content op je website hebt, die mensen graag lezen en delen.
De Penguin update is gericht op het herkennen van diverse webspam en vooral linkspam. In het verleden keken zoekmachines vooral naar aantallen links. Door grote aantallen links te kopen, sites aan te melden bij indexsites en links te ruilen kwamen veel websites steeds hoger in de rankings terecht, waardoor ze ten onrechte organisch verkeer op hun site kregen. Met de Penguin update heeft Google het accent verlegd van aantal links naar aantal relevante links en dit is daardoor ook een onderdeel van SEO. Eén backlink van een kwalitatieve site zoals een nieuwssite is dus véél meer waard dan links van tientallen waardeloze sites zonder enige autoriteit.

Geruilde links zeggen niks over de kwaliteit of relevantie. De algoritmes tellen links mee als een ‘stem’ op een website. Als we allemaal gaan stemmen op iemand omdat hij ook op ons stemt, dan volgt daaruit geen objectief beeld van de kwaliteit van de websites.

In het blogbericht over de Penguing Update zegt Google dat het doel van veel van hun wijzinging is zoekers te helpen bij het vinden van websites die een goede gebruikservaring geven en die de informatie verschaffen die gezocht wordt. Google wil verder ook dat degenen die goede websites maken (d.w.z. goed voor gebruikers) hiervoor beloond worden. Overigens heeft Google in september 2016 laten weten dat Penguin nu onderdeel is van het core algorithm.

Houd dit altijd in gedachten wanneer je nieuwe blogberichten of pagina’s voor je website maakt, en ook als je links plaatst, of een verzoek voor linkruil ontvangt.

linkbuilding, linkruil, SEO

Contact

  • Telefoon

    0115-78 51 47
  • E-mail

    info@studio-vici.nl